زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 30 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 685.79 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 1,863,051 تومان (66.656559266 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.66081655 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.81181538 %
تغییر قیمت-7 روزه : -9.76065262 %
حجم معاملات-24 ساعته : 569.15 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,288,456
تعداد کوینهای موجود : 10,288,456
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.