زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 26 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 580.21 میلیون دلار (0.21% از کل بازار)
قیمت : 1,402,627 تومان (60.5232889716 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.570309 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.481254 %
تغییر قیمت-7 روزه : 10.0914 %
حجم معاملات-24 ساعته : 362.43 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,586,556
تعداد کوینهای موجود : 9,586,556
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.