زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 26 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 360.8 میلیون دلار (0.17% از کل بازار)
قیمت : 636,838 تومان (37.0254871538 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0974374 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.27935 %
تغییر قیمت-7 روزه : 20.7666 %
حجم معاملات-24 ساعته : 540.53 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,744,631
تعداد کوینهای موجود : 9,744,631
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.