زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 27 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 483.14 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 652,215 تومان (55.3898391648 دلار) (0.00608382 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.01 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.45 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.89 %
حجم معاملات-24 ساعته : 377.64 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,722,531
تعداد کوینهای موجود : 8,722,531
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.