تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 4 توکن توضیحات
ارزش بازار : 6.34 میلیارد دلار (3.05% از کل بازار)
قیمت : 17,152 تومان (0.99721957011 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.47938 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.373694 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.725684 %
حجم معاملات-24 ساعته : 56.8 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 6,361,032,509
تعداد توکنهای موجود : 6,878,318,752

نمودار قیمت تدر

Comments are closed.