کوانتوم کوانتوم (Qtum) (QTUM)

رنکینگ 38 کوین توضیحات
ارزش بازار : 137.63 میلیون دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 24,599 تومان (1.42603891739 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.2079 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.312876 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.5153 %
حجم معاملات-24 ساعته : 373.49 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 96,512,508
تعداد کوینهای موجود : 102,262,528
تعداد کوینهای نهایی : 107,822,406

نمودار قیمت کوانتوم

Comments are closed.