نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 21 کوین توضیحات
ارزش بازار : 790.35 میلیون دلار (0.31% از کل بازار)
قیمت : 131,933 تومان (11.204476762 دلار) (0.00123193 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.21 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.88 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.36 %
حجم معاملات-24 ساعته : 490.36 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.