نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 21 کوین توضیحات
ارزش بازار : 747.85 میلیون دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 243,582 تومان (10.602031385 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.441948 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.62914 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.194 %
حجم معاملات-24 ساعته : 246.81 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.