نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 22 کوین توضیحات
ارزش بازار : 552.57 میلیون دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 134,736 تومان (7.8335116225 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.134796 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.45568 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.1554 %
حجم معاملات-24 ساعته : 450.75 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.