نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 20 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.24 میلیارد دلار (0.34% از کل بازار)
قیمت : 489,891 تومان (17.527396291217 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.00630519 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.78358138 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.30925598 %
حجم معاملات-24 ساعته : 439.05 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.