لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 7 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.94 میلیارد دلار (1.42% از کل بازار)
قیمت : 786,520 تومان (45.5953357634 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.206612 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.87765 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.7234 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.44 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 64,462,727
تعداد کوینهای موجود : 64,462,727
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.