لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 8 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 9.6 میلیارد دلار (0.97% از کل بازار)
قیمت : 3,563,859 تومان (144.72525159247 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.42202561 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.17601844 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.94137011 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.88 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,354,016
تعداد کوینهای موجود : 66,354,016
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.