اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 18.65 میلیارد دلار (8.99% از کل بازار)
قیمت : 2,912,994 تومان (168.869222986 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.379752 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.80337 %
تغییر قیمت-7 روزه : 27.5404 %
حجم معاملات-24 ساعته : 20.09 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 110,431,851
تعداد کوینهای موجود : 110,431,851

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.