اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 26.73 میلیارد دلار (9.83% از کل بازار)
قیمت : 5,495,961 تومان (239.214832165 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.044281 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.711049 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.0170698 %
حجم معاملات-24 ساعته : 7.85 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 111,746,708
تعداد کوینهای موجود : 111,746,708

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.