اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 42.95 میلیارد دلار (11.76% از کل بازار)
قیمت : 10,617,498 تومان (379.87471357297 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.02325048 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.87029713 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.41971071 %
حجم معاملات-24 ساعته : 12.8 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 113,075,635
تعداد کوینهای موجود : 113,075,635

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.