اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 163.13 میلیارد دلار (16.52% از کل بازار)
قیمت : 35,115,339 تومان (1426.0036131223 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.32615482 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 7.57367976 %
تغییر قیمت-7 روزه : 19.26984458 %
حجم معاملات-24 ساعته : 43.32 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 114,393,307
تعداد کوینهای موجود : 114,393,307

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.