دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 19 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 697.94 میلیون دلار (0.34% از کل بازار)
قیمت : 1,276,977 تومان (74.0276795189 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.52246 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.537742 %
تغییر قیمت-7 روزه : 15.1713 %
حجم معاملات-24 ساعته : 796.74 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,428,138
تعداد کوینهای موجود : 9,428,138
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.