دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 24 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 690.63 میلیون دلار (0.25% از کل بازار)
قیمت : 1,653,149 تومان (71.9542375205 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.500696 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.15052 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.14816 %
حجم معاملات-24 ساعته : 291.78 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,598,140
تعداد کوینهای موجود : 9,598,140
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.