دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 29 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 730.29 میلیون دلار (0.2% از کل بازار)
قیمت : 2,089,806 تومان (74.76942857727 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.64605275 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 11.52501864 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.57697172 %
حجم معاملات-24 ساعته : 757.74 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,767,175
تعداد کوینهای موجود : 9,767,175
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.