دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 16 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.07 میلیارد دلار (0.42% از کل بازار)
قیمت : 1,352,156 تومان (114.832749313 دلار) (0.01261234 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.2 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.66 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.71 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.18 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,290,444
تعداد کوینهای موجود : 9,290,444
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.