چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 6 توکن توضیحات
ارزش بازار : 5.51 میلیارد دلار (0.96% از کل بازار)
قیمت : 379,881 تومان (13.966230997443 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.15061291 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.68634611 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.71051148 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.21 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 394,509,556
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.