بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 170.09 میلیارد دلار (62.55% از کل بازار)
قیمت : 212,006,541 تومان (9227.70582105 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.0454965 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.510503 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.687708 %
حجم معاملات-24 ساعته : 17.47 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,432,168
تعداد کوینهای موجود : 18,432,168
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.