بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 623.07 میلیارد دلار (62.82% از کل بازار)
قیمت : 824,467,640 تومان (33480.919409179 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.30610078 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.75488313 %
تغییر قیمت-7 روزه : -5.31609683 %
حجم معاملات-24 ساعته : 56.03 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,609,775
تعداد کوینهای موجود : 18,609,775
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.