بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 75 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 136.09 میلیون دلار (0.04% از کل بازار)
قیمت : 217,176 تومان (7.770156654151 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.35679611 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.43633825 %
تغییر قیمت-7 روزه : -6.08292264 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.9 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.